Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Innsmøla barneskole (UTGÅTT)
Tretvika
6570 SMØLA
Org.nr 975282260
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Smøla kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,0 4,6 9,0
Antall elever per årsverk til undervisning 7,4 8,3 7,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 44,4 22,7 23,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,5 32,4 31,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,3 8,2 7,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,6 8,7 8,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,6 65,2 92,7
Lærertimer som gis til undervisning 3 220 3 035 6 252
Undervisningstimer totalt per elev 101 89 93
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no