Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Innlandet skole
Skjærvaveien 7
6507 KRISTIANSUND N
Org.nr 975277232
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kristiansund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 11,0 9,9 9,5 10,3 11,2
Antall elever per årsverk til undervisning 11,2 11,7 12,9 13,8 13,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 45,4 59,3 66,5 90,7 80,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,8 18,0 17,3 13,6 14,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,1 11,5 12,8 13,8 13,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,6 14,7 14,6 15,3 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 88,6 95,4 98,9
Lærertimer som gis til undervisning 7 210 6 670 6 271 6 841 7 497
Undervisningstimer totalt per elev 66 64 58 54 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no