Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Innlandet skole
Møysalveien 2876
8413 KVITNES
Org.nr 974587947
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hadsel kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 2,7 2,1 2,5 3,2 3,1
Antall elever per årsverk til undervisning 4,4 7,7 6,4 5,6 5,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 18,6 24,6 30,0 56,7 35,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,7 29,3 19,6 9,3 14,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 4,6 7,8 6,4 5,7 5,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,4 16,2 7,2 7,4 7,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,2 7,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 5,6 6,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 46,1 92,4 83,9 79,8
Lærertimer som gis til undervisning 1 843 1 444 1 748 2 242 2 166
Undervisningstimer totalt per elev 168 96 117 132 135
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no