Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Innlandet skole
Møysalveien 2876
8413 KVITNES
Org.nr 974587947
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hadsel kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 2,6 2,7 2,1 2,5 3,2
Antall elever per årsverk til undervisning 2,8 4,4 7,7 6,4 5,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 1 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 15,6 18,6 24,6 30,0 56,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,6 21,7 29,3 19,6 9,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 2,9 4,6 7,8 6,4 5,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 3,2 6,4 16,2 7,2 7,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 5,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,7 100,0 46,1 92,4 83,9
Lærertimer som gis til undervisning 1 824 1 843 1 444 1 748 2 242
Undervisningstimer totalt per elev 261 168 96 117 132
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no