Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Innhavet oppvekstsenter - Avd skole
Finnøyveien 5
8260 INNHAVET
Org.nr 975287955
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Hamarøy kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 6,3
Antall elever per årsverk til undervisning 4,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 50,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 4,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 4,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 5,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 79,3
Lærertimer som gis til undervisning 4 263
Undervisningstimer totalt per elev 158
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no