Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Innhavet oppvekstsenter - Avd skole
Finnøyveien 5
8260 INNHAVET
Org.nr 975287955
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Hamarøy kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Innhavet oppvekstsenter - Avd skole 5,6 5,9 5,8 6,0 6,3
Hamarøy - Hábmer kommune 24,9 25,9 20,0 22,2 24,2
Nordland fylke 3 035,2 2 955,6 3 044,7 3 081,1 3 068,9
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Innhavet oppvekstsenter - Avd skole 4,7 6,0 6,9 5,1 4,4
Hamarøy - Hábmer kommune 7,5 7,5 9,8 8,1 7,4
Nordland fylke 10,2 10,3 10,0 9,8 9,8
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Innhavet oppvekstsenter - Avd skole 0 1 1 1 1
Hamarøy - Hábmer kommune 2 3 2 2 2
Nordland fylke 467 462 495 539 535
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Innhavet oppvekstsenter - Avd skole 92,6 37,9 48,7 41,4 50,0
Hamarøy - Hábmer kommune 74,8 67,4 71,2 80,3 99,4
Nordland fylke 59,2 59,3 55,0 50,4 50,4
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Innhavet oppvekstsenter - Avd skole 4,8 14,8 13,4 11,6 8,6
Hamarøy - Hábmer kommune 9,2 10,0 12,0 8,9 6,6
Nordland fylke 15,4 15,6 16,3 17,5 17,4
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Innhavet oppvekstsenter - Avd skole 6,2 8,1 9,0 6,9 5,4
Hamarøy - Hábmer kommune 8,5 8,5 10,9 9,4 7,9
Nordland fylke 11,1 11,2 10,9 10,6 10,6
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Innhavet oppvekstsenter - Avd skole 4,3 5,0 6,1 4,0 4,7
Hamarøy - Hábmer kommune 8,4 8,6 11,6 9,1 9,3
Nordland fylke 11,7 11,7 11,4 11,7 11,5
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Innhavet oppvekstsenter - Avd skole 5,5 9,1 9,7 6,8 5,4
Hamarøy - Hábmer kommune 9,9 10,4 13,7 10,5 9,7
Nordland fylke 14,3 14,3 14,3 13,9 13,9
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Innhavet oppvekstsenter - Avd skole 4,2
Hamarøy - Hábmer kommune 7,6
Nordland fylke 12,8
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Innhavet oppvekstsenter - Avd skole 7,2
Hamarøy - Hábmer kommune 11,3
Nordland fylke 14,1
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Innhavet oppvekstsenter - Avd skole 5,2
Hamarøy - Hábmer kommune 10,5
Nordland fylke 15,1
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Innhavet oppvekstsenter - Avd skole 100,0 87,5 87,5 82,4 79,3
Hamarøy - Hábmer kommune 98,1 97,0 96,1 93,0 90,9
Nordland fylke 95,9 95,1 92,7 93,1 93,5
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Innhavet oppvekstsenter - Avd skole 3 705 3 875 3 875 4 047 4 263
Hamarøy - Hábmer kommune 16 141 16 328 12 354 13 733 15 093
Nordland fylke 1 924 508 1 890 828 1 938 760 1 965 312 1 956 925
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Innhavet oppvekstsenter - Avd skole 148 117 102 140 158
Hamarøy - Hábmer kommune 94 94 72 86 95
Nordland fylke 70 69 71 72 73
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no