Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Innhavet oppvekstsenter - Avd skole
Finnøyveien 5
8260 INNHAVET
Org.nr 975287955
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Hamarøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,6 5,9 5,8 6,0 6,3
Antall elever per årsverk til undervisning 4,7 6,0 6,9 5,1 4,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 92,6 37,9 48,7 41,4 50,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,8 14,8 13,4 11,6 8,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,2 8,1 9,0 6,9 5,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 4,3 5,0 6,1 4,0 4,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5,5 9,1 9,7 6,8 5,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 4,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 5,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 87,5 87,5 82,4 79,3
Lærertimer som gis til undervisning 3 705 3 875 3 875 4 047 4 263
Undervisningstimer totalt per elev 148 117 102 140 158
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no