Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Innfjorden Friskole Sa (privat)
6315 INNFJORDEN
Org.nr 913837517
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Innfjorden Friskole Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 4,0 4,0 4,5 4,5 5,5
Antall elever per årsverk til undervisning 8,3 9,3 9,2 8,5 8,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 64,6 75,6 90,2 85,4 104,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,0 11,3 9,2 9,0 7,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,5 9,3 9,1 8,5 8,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,5 11,3 11,7 10,9 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,1 10,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,5 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 90,5 78,5 90,4
Lærertimer som gis til undervisning 2 774 2 717 3 002 3 051 3 690
Undervisningstimer totalt per elev 89 80 81 87 86
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no