Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Inndyr skole - Avd skole
Skoleveien 21
8140 INNDYR
Org.nr 974048574
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Gildeskål kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 14,5 14,8 13,9 15,3 15,7
Antall elever per årsverk til undervisning 8,8 8,1 8,9 8,4 7,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 69,9 55,9 55,9 104,3 68,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,2 13,2 14,6 7,6 10,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,1 10,2 10,7 8,9 8,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,5 8,2 8,5 10,2 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,3 10,4 12,2 11,2 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,4 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,1 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,2 10,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 86,4 55,1 76,5 83,8 90,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 065 9 387 9 068 10 252 10 412
Undervisningstimer totalt per elev 80 86 80 85 91
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no