Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Innbygda skole
Korsbergsvegen 6
2420 TRYSIL
Org.nr 975273334
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Trysil kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 28,5 27,3 28,4 28,9 31,8
Antall elever per årsverk til undervisning 11,8 12,9 12,3 12,1 10,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 8 9 9 13
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 59,2 39,5 33,4 35,1 23,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,5 28,0 32,9 30,7 42,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,8 13,2 12,6 12,2 10,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,9 17,8 17,1 21,1 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 23,8 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,9 18,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,2 95,9 96,1 95,4 94,7
Lærertimer som gis til undervisning 18 582 17 327 18 839 19 179 21 404
Undervisningstimer totalt per elev 63 57 60 61 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no