Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Innbygda skole
Korsbergsvegen 6
2420 TRYSIL
Org.nr 975273334
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Trysil kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 25,0 28,5 27,3 28,4 28,9
Antall elever per årsverk til undervisning 13,1 11,8 12,9 12,3 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 5 8 9 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 89,8 59,2 39,5 33,4 35,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,9 17,5 28,0 32,9 30,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,1 11,8 13,2 12,6 12,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,9 15,9 17,8 17,1 21,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 23,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,6 96,2 95,9 96,1 95,4
Lærertimer som gis til undervisning 16 427 18 582 17 327 18 839 19 179
Undervisningstimer totalt per elev 57 63 57 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no