Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ingieråsen skole
Rikard Nordraaks Vei 5
1410 KOLBOTN
Org.nr 875272802
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Oppegård kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 40,1 37,8 38,6 36,2 30,6
Antall elever per årsverk til undervisning 8,2 9,3 9,3 9,8 11,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 298,0 279,0 284,0 281,5 318,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 2,5 3,2 3,1 3,3 3,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,9 12,4 12,3 13,1 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,2 16,5 14,6 15,6 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 24 353 23 456 23 923 22 325 18 653
Undervisningstimer totalt per elev 80 71 71 67 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no