Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ingieråsen skole
Rikard Nordraaks Vei 5
1410 KOLBOTN
Org.nr 875272802
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Nordre Follo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 37,8 38,6 36,2 30,6 29,3
Antall elever per årsverk til undervisning 9,3 9,3 9,8 11,4 11,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 279,0 284,0 281,5 318,6 370,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,2 3,1 3,3 3,3 3,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,4 12,3 13,1 15,2 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,5 14,6 15,6 17,9 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,9 18,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 23 456 23 923 22 325 18 653 17 948
Undervisningstimer totalt per elev 71 71 67 57 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no