Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ingeberg skole
Lerkevegen 10
2323 INGEBERG
Org.nr 875270842
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hamar kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Hamar kommune 275,4 279,1 277,3 289,9 284,7
Hedmark fylke 2 049,6 2 066,1 2 080,7 2 116,9 2 083,4
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Hamar kommune 13,1 13,1 13,2 13,0 13,1
Hedmark fylke 11,8 11,6 11,3 11,1 11,3
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Hamar kommune 53 53 56 54 59
Hedmark fylke 314 306 329 327 345
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Hamar kommune 59,5 59,7 57,4 59,4 53,9
Hedmark fylke 68,0 69,2 64,0 63,8 60,5
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Hamar kommune 19,1 19,0 20,0 18,5 20,9
Hedmark fylke 15,3 14,8 15,8 15,4 16,6
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Hamar kommune 14,2 14,0 14,2 13,8 14,0
Hedmark fylke 12,6 12,5 12,4 12,0 12,1
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Hamar kommune 14,6 15,2 15,0 15,5 16,2
Hedmark fylke 14,2 13,9 13,5 13,6 14,1
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Hamar kommune 18,7 18,6 18,6 18,2 18,7
Hedmark fylke 15,8 15,6 15,6 15,3 15,8
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Hamar kommune 17,1
Hedmark fylke 14,3
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Hamar kommune 18,7
Hedmark fylke 15,7
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Hamar kommune 21,0
Hedmark fylke 18,0
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Hamar kommune 99,1 99,3 99,4 99,8 99,7
Hedmark fylke 97,9 97,7 97,1 97,2 97,2
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Hamar kommune 169 894 172 183 172 280 173 932 174 771
Hedmark fylke 1 289 410 1 304 353 1 319 429 1 336 145 1 315 357
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Hamar kommune 54 54 54 55 55
Hedmark fylke 60 61 63 64 63
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no