Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ingeberg skole
Lerkevegen 10
2323 INGEBERG
Org.nr 875270842
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hamar kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 10,0 10,6 12,6 11,3 13,2
Antall elever per årsverk til undervisning 16,6 16,4 14,9 16,8 15,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 87,2 57,1 94,8 87,3 86,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,5 25,0 13,7 16,7 15,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,5 16,4 15,0 17,3 15,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,2 18,3 16,9 18,2 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,6 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,2 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 368 6 859 8 160 7 297 8 494
Undervisningstimer totalt per elev 45 45 50 44 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no