Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ingeberg skole
Lerkevegen 10
2323 INGEBERG
Org.nr 875270842
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hamar kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 10,5 10,0 10,6 12,6 11,3
Antall elever per årsverk til undervisning 14,4 16,6 16,4 14,9 16,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 76,6 87,2 57,1 94,8 87,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,7 16,5 25,0 13,7 16,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,3 16,5 16,4 15,0 17,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,1 19,2 18,3 16,9 18,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 878 6 368 6 859 8 160 7 297
Undervisningstimer totalt per elev 51 45 45 50 44
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no