Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Indre Kåfjord barne- og ungdomsskole (privat)
Kåfjorddalsvegen
9147 BIRTAVARRE
Org.nr 913808932
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Indre Kåfjord barne- og ungdomsskole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 7,5 7,5 7,6 7,6
Antall elever per årsverk til undervisning 6,6 6,9 6,9 7,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 59,7 62,3 63,6 59,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,2 10,2 10,1 12,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,3 7,3 8,5 8,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,4 8,9 7,0 9,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,6 9,2 9,5 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,7 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,4 5,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 9,6 15,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 85,3 85,3 85,9 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 031 5 031 4 993 4 993
Undervisningstimer totalt per elev 109 105 102 92
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no