Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Indre Kåfjord barne- og ungdomsskole (privat)
Kåfjorddalsvegen
9147 BIRTAVARRE
Org.nr 913808932
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Indre Kåfjord barne- og ungdomsskole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,5 7,5 7,6
Antall elever per årsverk til undervisning 6,6 6,9 6,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 59,7 62,3 63,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,2 10,2 10,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,3 7,3 8,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,4 8,9 7,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,6 9,2 9,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 9,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 85,3 85,3 85,9
Lærertimer som gis til undervisning 5 031 5 031 4 993
Undervisningstimer totalt per elev 109 105 102
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no