Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Indre Hafslo oppvekstsenter - Avd skule
Lambhaug 144
6873 MARIFJØRA
Org.nr 975276317
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Luster kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5,7 5,3 6,2 5,7 5,6
Antall elever per årsverk til undervisning 7,7 7,4 5,4 5,5 5,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 32,8 46,9 47,1 30,9 40,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,4 15,4 11,3 16,9 12,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,8 7,7 5,5 5,5 5,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,3 10,7 7,8 7,9 7,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,4 5,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,9 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 857 3 783 4 494 4 046 4 082
Undervisningstimer totalt per elev 96 100 136 135 146
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no