Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Indre Fosen kommune
Kommunenr 5054
Alle grunnskoler med adresse i Indre Fosen kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 131,0
Antall elever per årsverk til undervisning 10,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 21
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 60,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,9
Lærertimer som gis til undervisning 84 577
Undervisningstimer totalt per elev 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no