Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ila skole
Mellomila 7/9
7018 TRONDHEIM
Org.nr 975278905
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 46,1 46,3 54,5 55,0 55,2
Antall elever per årsverk til undervisning 8,9 9,8 7,9 8,0 7,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 9 7 8 8 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 44,4 57,0 50,8 51,3 37,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,5 15,5 14,6 14,3 18,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,1 13,1 9,6 9,7 9,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,6 20,6 15,9 15,9 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,6 69,3 72,3 66,7 71,7
Lærertimer som gis til undervisning 31 445 30 576 37 625 37 199 37 246
Undervisningstimer totalt per elev 83 75 93 92 95
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no