Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ila skole
Fougstads Gate 10
0173 OSLO
Org.nr 974589869
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 29,8 30,8 36,8 37,7 42,8
Antall elever per årsverk til undervisning 16,4 16,5 15,4 16,0 14,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 7 9 7 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 68,9 62,1 54,1 80,5 73,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,9 23,4 25,3 17,4 17,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,1 17,2 16,0 16,7 14,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,9 20,4 19,9 20,1 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 21,3 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,6 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,2 88,3 83,4 88,4 85,1
Lærertimer som gis til undervisning 20 300 20 120 24 260 24 558 28 896
Undervisningstimer totalt per elev 45 45 48 46 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no