Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ila skole
Fougstads Gate 10
0173 OSLO
Org.nr 974589869
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 55,3 29,8 30,8 36,8 37,7
Antall elever per årsverk til undervisning 13,9 16,4 16,5 15,4 16,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 7 7 9 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 139,6 68,9 62,1 54,1 80,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,8 21,9 23,4 25,3 17,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,2 17,1 17,2 16,0 16,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,9 19,9 20,4 19,9 20,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 21,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,7 90,2 88,3 83,4 88,4
Lærertimer som gis til undervisning 34 072 20 300 20 120 24 260 24 558
Undervisningstimer totalt per elev 50 45 45 48 46
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no