Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Iglemyr skole
Myrullveien 1
4326 SANDNES
Org.nr 974610876
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 29,7 29,5 28,1 32,1 36,3
Antall elever per årsverk til undervisning 14,8 16,9 18,6 17,2 16,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 6 5 6 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 66,5 73,9 95,1 80,2 59,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,2 19,3 17,3 19,4 25,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,7 16,7 18,4 17,1 16,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,1 21,2 22,1 19,4 19,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 19,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,8 97,4 100,0 98,0 95,0
Lærertimer som gis til undervisning 19 913 18 481 18 414 21 468 24 204
Undervisningstimer totalt per elev 50 44 40 43 45
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no