Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ibestad skole
Bygdaveien 132
9450 HAMNVIK
Org.nr 974593122
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Ibestad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 18,2 22,3 21,8 20,0 16,0
Antall elever per årsverk til undervisning 5,7 6,5 4,8 4,9 5,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 0 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 49,5 47,5 890,9 79,1 96,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,0 12,6 0,5 5,7 5,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,6 5,2 5,8 5,6 7,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,9 10,9 5,1 5,9 5,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,1 10,8 10,1 7,9 9,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 5,7 9,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,7 8,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 7,8 13,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 87,6 87,6 87,3 83,2
Lærertimer som gis til undervisning 12 193 14 430 14 430 13 149 10 322
Undervisningstimer totalt per elev 123 108 147 144 126
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no