Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ibestad kommune
Kommunenr 1917
Alle grunnskoler med adresse i Ibestad kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 21,2 25,6 28,6 27,5 24,8
Antall elever per årsverk til undervisning 6,9 5,6 6,4 4,9 5,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 32,8 36,6 41,3 123,5 51,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,2 14,4 14,3 3,7 8,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,7 5,6 5,3 5,9 5,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,7 8,1 10,8 5,6 6,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,2 10,6 11,3 9,5 7,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 8,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,3 91,5 88,2 88,4 85,9
Lærertimer som gis til undervisning 14 170 16 972 18 431 18 130 16 208
Undervisningstimer totalt per elev 101 126 110 144 142
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no