Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ibestad kommune
Kommunenr 5413
Alle grunnskoler med adresse i Ibestad kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 25,6 28,6 27,5 24,8 20,9
Antall elever per årsverk til undervisning 5,6 6,4 4,9 5,0 5,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 1 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 36,6 41,3 123,5 51,8 98,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,4 14,3 3,7 8,9 5,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,6 5,3 5,9 5,8 7,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,1 10,8 5,6 6,1 5,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,6 11,3 9,5 7,8 9,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,7 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,0 7,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 8,0 11,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,5 88,2 88,4 85,9 80,7
Lærertimer som gis til undervisning 16 972 18 431 18 130 16 208 13 542
Undervisningstimer totalt per elev 126 110 144 142 129
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no