Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hystad skule
Håvåsen 85
5416 STORD
Org.nr 974563479
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 23,6 23,0 23,4 22,5 24,8
Antall elever per årsverk til undervisning 14,5 14,8 14,8 13,9 11,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 3 4 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 90,2 154,1 92,0 77,8 110,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,2 8,5 13,8 15,8 9,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,4 15,1 14,8 13,9 11,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,1 18,7 19,4 17,1 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,1 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,7 19,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 90,2 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 535 15 125 14 899 14 770 16 733
Undervisningstimer totalt per elev 51 50 50 53 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no