Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hyllestad skule
Lifjordvegen 7
6957 HYLLESTAD
Org.nr 875289292
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Hyllestad kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 19,0
Antall elever per årsverk til undervisning 8,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 54,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,1
Lærertimer som gis til undervisning 11 077
Undervisningstimer totalt per elev 87
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no