Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hyllestad skule
Lifjordvegen 7
6957 HYLLESTAD
Org.nr 875289292
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Hyllestad kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 18,5
Antall elever per årsverk til undervisning 8,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 56,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,3
Lærertimer som gis til undervisning 11 286
Undervisningstimer totalt per elev 83
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no