Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hyllestad skule
Lifjordvegen 7
6957 HYLLESTAD
Org.nr 875289292
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Hyllestad kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 24,5
Antall elever per årsverk til undervisning 7,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 46,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,4
Lærertimer som gis til undervisning 13 623
Undervisningstimer totalt per elev 93
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no