Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hyllestad skule
Lifjordvegen 7
6957 HYLLESTAD
Org.nr 875289292
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Hyllestad kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 26,6
Antall elever per årsverk til undervisning 7,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 54,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,2
Lærertimer som gis til undervisning 16 416
Undervisningstimer totalt per elev 101
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no