Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hyllestad skule
Lifjordvegen 7
6957 HYLLESTAD
Org.nr 875289292
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Hyllestad kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Hyllestad skule 26,6 24,5 18,5 19,0 16,5
Hyllestad kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7 3 267,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Hyllestad skule 7,0 7,5 8,4 8,0 8,5
Hyllestad kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 9,1 9,0 9,0 8,9 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen
Hyllestad skule 3 3 2 2 2
Hyllestad kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 398 445 452 499 537
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Hyllestad skule 54,7 46,1 56,0 54,0 65,9
Hyllestad kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 54,4 51,0 52,7 50,8 50,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Hyllestad skule 11,1 13,0 13,1 12,4 10,5
Hyllestad kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 14,9 16,0 15,4 16,0 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn
Hyllestad skule 7,4 9,2 10,5 10,0 11,0
Hyllestad kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 10,8 11,0 10,5 10,4 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Hyllestad skule 8,7 8,8 9,9 9,5 9,5
Hyllestad kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 11,4 11,1 11,6 11,9 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Hyllestad skule 11,8 13,1 14,8 14,6 12,6
Hyllestad kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 13,9 14,0 13,8 13,7 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Hyllestad skule 12,6 10,7
Hyllestad kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 13,0 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Hyllestad skule 12,6 13,2
Hyllestad kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 12,7 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Hyllestad skule 18,3 13,6
Hyllestad kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 15,3 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Hyllestad skule 97,2 95,4 96,3 99,1 99,2
Hyllestad kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 89,0 88,6 88,9 89,4 89,3
Lærertimer som gis til undervisning
Hyllestad skule 16 416 13 623 11 286 11 077 9 386
Hyllestad kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439 2 095 568
Undervisningstimer totalt per elev
Hyllestad skule 101 93 83 87 82
Hyllestad kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 78 78 79 79 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no