Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hyllestad skule
Lifjordvegen 7
6957 HYLLESTAD
Org.nr 875289292
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Hyllestad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 26,6 24,5 18,5 19,0 16,5
Antall elever per årsverk til undervisning 7,0 7,5 8,4 8,0 8,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 54,7 46,1 56,0 54,0 65,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,1 13,0 13,1 12,4 10,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,4 9,2 10,5 10,0 11,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,7 8,8 9,9 9,5 9,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,8 13,1 14,8 14,6 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,6 10,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,6 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,3 13,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,2 95,4 96,3 99,1 99,2
Lærertimer som gis til undervisning 16 416 13 623 11 286 11 077 9 386
Undervisningstimer totalt per elev 101 93 83 87 82
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no