Grunnet en teknisk oppdatering og flytting av driftsmiljø vil Skoleporten være ustabil og delvis utilgjengelig onsdag 27. mai fra 08-16

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hyllestad kommune
Kommunenr 4637
Alle grunnskoler med adresse i Hyllestad kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Hyllestad kommune 26,6 24,5 18,5 19,0 16,5
Vestland fylke
Nasjonalt 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9 61 425,1
Antall elever per årsverk til undervisning
Hyllestad kommune 7,0 7,5 8,4 8,0 8,5
Vestland fylke
Nasjonalt 12,2 12,1 12,0 11,8 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen
Hyllestad kommune 3 3 2 2 2
Vestland fylke
Nasjonalt 8 417 8 868 9 389 9 849 10 020
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Hyllestad kommune 54,7 46,1 56,0 54,0 65,9
Vestland fylke
Nasjonalt 74,1 71,0 67,4 64,6 63,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Hyllestad kommune 11,1 13,0 13,1 12,4 10,5
Vestland fylke
Nasjonalt 14,6 15,2 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Hyllestad kommune 7,4 9,2 10,5 10,0 11,0
Vestland fylke
Nasjonalt 13,3 13,2 12,9 12,7 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Hyllestad kommune 8,7 8,8 9,9 9,5 9,5
Vestland fylke
Nasjonalt 14,0 14,0 14,2 14,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning
Hyllestad kommune 11,8 13,1 14,8 14,6 12,6
Vestland fylke
Nasjonalt 16,8 16,8 16,6 16,3 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Hyllestad kommune 12,6 10,7
Vestland fylke
Nasjonalt 14,7 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Hyllestad kommune 12,6 13,2
Vestland fylke
Nasjonalt 16,6 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Hyllestad kommune 18,3 13,6
Vestland fylke
Nasjonalt 18,2 17,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Hyllestad kommune 97,2 95,4 96,3 99,1 99,2
Vestland fylke
Nasjonalt 96,0 95,5 95,6 95,4 95,7
Lærertimer som gis til undervisning
Hyllestad kommune 16 416 13 623 11 286 11 077 9 386
Vestland fylke
Nasjonalt 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024 39 219 325
Undervisningstimer totalt per elev
Hyllestad kommune 101 93 83 87 82
Vestland fylke
Nasjonalt 58 59 60 60 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no