Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hyllestad kommune
Kommunenr 1413
Alle grunnskoler med adresse i Hyllestad kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 23,0 26,6 24,5 18,5 19,0
Antall elever per årsverk til undervisning 8,5 7,0 7,5 8,4 8,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 67,9 54,7 46,1 56,0 54,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,0 11,1 13,0 13,1 12,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,4 7,4 9,2 10,5 10,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,9 8,7 8,8 9,9 9,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,8 11,8 13,1 14,8 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,2 95,4 96,3 99,1
Lærertimer som gis til undervisning 14 288 16 416 13 623 11 286 11 077
Undervisningstimer totalt per elev 84 101 93 83 87
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no