Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hyggen skole
Bakkekroken 8
3442 HYGGEN
Org.nr 973747045
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Asker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 8,7 9,5 9,8 11,3 10,6
Antall elever per årsverk til undervisning 15,6 15,5 14,0 12,2 14,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 104,2 67,5 78,3 66,7 55,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,7 20,4 16,9 17,2 22,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,5 15,8 14,2 12,3 14,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 25,4 20,5 17,7 15,5 24,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,0 21,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,2 29,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 88,4 87,3 99,2 87,8 97,1
Lærertimer som gis til undervisning 5 909 6 260 6 878 7 900 7 114
Undervisningstimer totalt per elev 48 48 53 61 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no