Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hyggen skole
Bakkekroken 8
3442 HYGGEN
Org.nr 973747045
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Røyken kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 8,3 8,7 9,5 9,8 11,3
Antall elever per årsverk til undervisning 17,0 15,6 15,5 14,0 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 79,0 104,2 67,5 78,3 66,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,4 13,7 20,4 16,9 17,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,8 15,5 15,8 14,2 12,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,8 25,4 20,5 17,7 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,0 88,4 87,3 99,2 87,8
Lærertimer som gis til undervisning 5 590 5 909 6 260 6 878 7 900
Undervisningstimer totalt per elev 44 48 48 53 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no