Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hyen skule
Straumsvegen 3
6829 HYEN
Org.nr 975289311
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Gloppen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 7,4 7,8 8,6 9,9 9,9
Antall elever per årsverk til undervisning 9,2 8,7 7,3 6,6 6,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,3 10,2 8,1 7,4 6,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,7 8,6 8,2 7,8 8,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,8 10,3 9,2 8,2 8,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,5 8,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,9 6,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 8,1 10,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 85,3 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 675 4 912 5 304 6 084 6 084
Undervisningstimer totalt per elev 77 82 98 107 111
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no