Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hvittingfoss barne- og ungdomsskole
Bjørkhaugen 16
3647 HVITTINGFOSS
Org.nr 975284719
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Kongsberg kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 17,0 18,0 17,5 17,1 17,0
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6 11,3 12,2 11,4 10,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 40,8 51,9 46,8 46,8 45,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,1 18,9 22,5 21,7 21,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,3 13,8 14,6 13,5 12,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,9 10,0 11,4 11,2 10,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,4 14,1 15,0 14,8 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,0 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,2 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,1 12,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,5 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 593 11 110 10 754 10 754 10 754
Undervisningstimer totalt per elev 61 63 58 62 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no