Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hvittingfoss barne- og ungdomsskole
Bjørkhaugen 16
3647 HVITTINGFOSS
Org.nr 975284719
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Kongsberg kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 16,4 17,0 18,0 17,5 17,1
Antall elever per årsverk til undervisning 11,8 11,6 11,3 12,2 11,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 3 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 51,3 40,8 51,9 46,8 46,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,6 25,1 18,9 22,5 21,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,0 13,3 13,8 14,6 13,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,1 11,9 10,0 11,4 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,6 15,4 14,1 15,0 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,6 93,5 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 466 10 593 11 110 10 754 10 754
Undervisningstimer totalt per elev 60 61 63 58 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no