Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hvalstad skole
Hvalstadveien 25
1395 HVALSTAD
Org.nr 980785343
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Asker kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 41,1
Antall elever per årsverk til undervisning 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 63,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,8
Lærertimer som gis til undervisning 29 068
Undervisningstimer totalt per elev 71
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no