Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hvalstad skole
Hvalstadveien 25
1395 HVALSTAD
Org.nr 980785343
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Asker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 24,4 29,7 30,1 24,9 41,1
Antall elever per årsverk til undervisning 15,4 13,8 14,3 17,6 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 11 5 5 4 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 31,9 75,9 83,0 97,5 63,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 45,6 16,5 15,6 16,2 15,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,3 13,7 14,3 17,7 10,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,4 18,6 20,4 21,2 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,6 95,2 99,2 99,9 93,8
Lærertimer som gis til undervisning 17 038 19 891 20 220 16 493 29 068
Undervisningstimer totalt per elev 48 54 52 42 71
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no