Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hvalstad skole
Hvalstadveien 25
1395 HVALSTAD
Org.nr 980785343
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Asker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 29,7 30,1 24,9 41,1 35,5
Antall elever per årsverk til undervisning 13,8 14,3 17,6 10,5 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 4 6 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 75,9 83,0 97,5 63,8 43,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,5 15,6 16,2 15,7 27,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,7 14,3 17,7 10,6 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,6 20,4 21,2 13,3 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,3 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,8 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,2 99,2 99,9 93,8 92,3
Lærertimer som gis til undervisning 19 891 20 220 16 493 29 068 25 155
Undervisningstimer totalt per elev 54 52 42 71 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no