Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Husvika skole (UTGÅTT)
Husvika
8883 HUSVIKA
Org.nr 976834127
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Vefsn kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Vefsn kommune Nordland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 164,6 3 068,9 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,5 9,8 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 27 535 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 53,5 50,4 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,6 17,4 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,9 10,6 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,5 11,5 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,5 13,9 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,9 12,8 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,0 14,1 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,6 15,1 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,2 93,5 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 99 114 1 956 925 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 68 73 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no