Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Husvika skole (UTGÅTT)
Husvika
8883 HUSVIKA
Org.nr 976834127
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Vefsn kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Husvika skole (UTGÅTT) 2,0
Vefsn kommune
Nordland fylke 96,1 100,9 104,0 120,2 126,5
Nasjonalt 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7 3 267,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Husvika skole (UTGÅTT) 2,4
Vefsn kommune
Nordland fylke 7,4 7,8 7,7 7,6 7,6
Nasjonalt 9,1 9,0 9,0 8,9 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen
Husvika skole (UTGÅTT) 0
Vefsn kommune
Nordland fylke 19 25 24 32 33
Nasjonalt 398 445 452 499 537
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Husvika skole (UTGÅTT) 0,0
Vefsn kommune
Nordland fylke 34,6 28,9 31,0 27,0 27,2
Nasjonalt 54,4 51,0 52,7 50,8 50,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Husvika skole (UTGÅTT) 0,0
Vefsn kommune
Nordland fylke 20,3 25,0 23,0 26,6 26,0
Nasjonalt 14,9 16,0 15,4 16,0 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn
Husvika skole (UTGÅTT) 8,8
Vefsn kommune
Nordland fylke 9,0 9,4 9,5 8,8 9,0
Nasjonalt 10,8 11,0 10,5 10,4 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Husvika skole (UTGÅTT) 1,6
Vefsn kommune
Nordland fylke 6,0 7,2 6,3 9,1 9,4
Nasjonalt 11,4 11,1 11,6 11,9 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Husvika skole (UTGÅTT) 2,8
Vefsn kommune
Nordland fylke 11,0 11,7 11,4 10,7 11,7
Nasjonalt 13,9 14,0 13,8 13,7 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Husvika skole (UTGÅTT)
Vefsn kommune
Nordland fylke 10,6 11,1
Nasjonalt 13,0 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Husvika skole (UTGÅTT)
Vefsn kommune
Nordland fylke 10,3 11,9
Nasjonalt 12,7 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Husvika skole (UTGÅTT)
Vefsn kommune
Nordland fylke 11,6 13,3
Nasjonalt 15,3 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Husvika skole (UTGÅTT) 35,0
Vefsn kommune
Nordland fylke 84,0 84,7 80,3 83,2 84,7
Nasjonalt 89,0 88,6 88,9 89,4 89,3
Lærertimer som gis til undervisning
Husvika skole (UTGÅTT) 1 254
Vefsn kommune
Nordland fylke 65 677 68 282 69 811 81 879 84 714
Nasjonalt 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439 2 095 568
Undervisningstimer totalt per elev
Husvika skole (UTGÅTT) 314
Vefsn kommune
Nordland fylke 97 94 94 95 95
Nasjonalt 78 78 79 79 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no