Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Husvika skole (utgått)
Husvika
8883 HUSVIKA
Org.nr 976834127
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Vefsn kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Husvika skole (utgått) 2,0
Vefsn kommune 157,0 155,0 162,4 164,6 160,9
Nordland fylke 2 955,6 3 044,7 3 081,1 3 068,9 3 077,8
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Husvika skole (utgått) 2,4
Vefsn kommune 11,2 11,1 10,7 10,5 10,9
Nordland fylke 10,3 10,0 9,8 9,8 9,7
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Husvika skole (utgått) 0
Vefsn kommune 22 21 28 27 27
Nordland fylke 462 495 539 535 549
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Husvika skole (utgått) 0,0
Vefsn kommune 69,3 70,5 52,5 53,5 53,6
Nordland fylke 59,3 55,0 50,4 50,4 48,4
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Husvika skole (utgått) 0,0
Vefsn kommune 13,9 13,5 17,3 16,6 16,6
Nordland fylke 15,6 16,3 17,5 17,4 17,9
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Husvika skole (utgått) 8,8
Vefsn kommune 12,5 12,4 11,2 10,9 11,9
Nordland fylke 11,2 10,9 10,6 10,6 10,5
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Husvika skole (utgått) 1,6
Vefsn kommune 12,4 12,4 13,4 13,5 12,3
Nordland fylke 11,7 11,4 11,7 11,5 11,2
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Husvika skole (utgått) 2,8
Vefsn kommune 16,7 17,2 17,0 16,5 16,6
Nordland fylke 14,3 14,3 13,9 13,9 13,8
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Husvika skole (utgått)
Vefsn kommune 13,9 14,4
Nordland fylke 12,8 12,6
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Husvika skole (utgått)
Vefsn kommune 17,0 18,6
Nordland fylke 14,1 14,2
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Husvika skole (utgått)
Vefsn kommune 19,6 17,9
Nordland fylke 15,1 14,8
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Husvika skole (utgått) 35,0
Vefsn kommune 95,7 97,7 91,5 95,2 98,1
Nordland fylke 95,1 92,7 93,1 93,5 94,7
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Husvika skole (utgått) 1 254
Vefsn kommune 95 710 94 328 98 312 99 114 94 033
Nordland fylke 1 890 828 1 938 760 1 965 312 1 956 925 1 959 102
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Husvika skole (utgått) 314
Vefsn kommune 63 64 67 68 66
Nordland fylke 69 71 72 73 74
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no