Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Husvika skole (utgått)
Husvika
8883 HUSVIKA
Org.nr 976834127
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Vefsn kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 2,0
Antall elever per årsverk til undervisning 2,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 1,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 2,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 35,0
Lærertimer som gis til undervisning 1 254
Undervisningstimer totalt per elev 314
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no