Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Husvika skole (UTGÅTT)
Husvika
8883 HUSVIKA
Org.nr 976834127
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Vefsn kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 2,0 2,0
Antall elever per årsverk til undervisning 3,0 2,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,4 8,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,9 1,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 4,0 2,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 35,5 35,0
Lærertimer som gis til undervisning 1 237 1 254
Undervisningstimer totalt per elev 247 314
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no