Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Husvik skole
Bjørneveien 2
3124 TØNSBERG
Org.nr 875271202
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tønsberg kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 28,5 23,0 24,3 27,0 24,8
Antall elever per årsverk til undervisning 15,4 18,7 16,7 15,4 16,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 5 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 82,7 78,9 70,9 65,4 74,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,2 20,2 19,9 19,9 18,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,2 18,6 17,0 15,5 16,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,9 21,0 18,9 17,7 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 23,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 18 430 14 535 15 190 16 942 16 113
Undervisningstimer totalt per elev 48 40 44 48 46
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no