Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hustad barne- og ungdomsskule
Hustadvegen 280
6444 FARSTAD
Org.nr 975283402
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Fræna kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 17,2 16,5 16,0 17,4 17,1
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4 13,2 13,4 11,6 11,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 63,3 56,7 50,8 45,8 48,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,7 19,6 22,3 21,8 21,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,1 15,1 15,0 12,9 13,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,9 13,8 14,7 13,0 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,1 16,6 16,3 14,3 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,2 88,8 90,4 88,3 91,7
Lærertimer som gis til undervisning 10 279 9 861 9 610 10 581 10 494
Undervisningstimer totalt per elev 57 54 53 61 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no