Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Husøy skole
Skolebakken 24
9389 HUSØY I SENJA
Org.nr 975285405
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Lenvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,6 5,9 4,8 5,0 5,2
Antall elever per årsverk til undervisning 8,9 8,2 8,5 8,3 8,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 300,0 321,4 336,4 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 2,8 2,4 2,3 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,7 9,4 9,3 9,1 8,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,0 8,4 9,6 9,5 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,0 9,7 9,7 9,3 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,0 90,7 100,0 100,0 86,7
Lærertimer som gis til undervisning 3 819 3 876 3 097 3 344 3 572
Undervisningstimer totalt per elev 80 86 84 86 81
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no