Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Husøy skole
8770 TRÆNA
Org.nr 974047748
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Træna kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,7 8,3 8,0 7,7 8,0
Antall elever per årsverk til undervisning 9,0 9,1 9,9 9,0 7,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 50,4 42,5 64,0 43,7 36,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,3 19,3 12,5 16,3 18,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,7 10,2 10,6 9,8 8,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,2 10,4 11,8 11,0 8,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,7 14,7 13,3 19,0 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 87,9 69,6 81,1 72,6 90,2
Lærertimer som gis til undervisning 5 322 5 321 4 636 4 310 5 117
Undervisningstimer totalt per elev 79 78 72 78 97
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no