Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Husnes ungdomsskule
Røsslandsvegen 9
5460 HUSNES
Org.nr 975289257
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Kvinnherad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 27,3 25,8 25,9 27,7 26,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0 11,8 11,8 10,7 11,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 2 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 128,0 191,3 129,1 62,7 52,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,9 4,9 7,0 13,8 17,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,1 15,2 15,9 14,3 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,5 22,6 23,0 21,7 21,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,7 21,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 75,4 92,8 95,7 91,5
Lærertimer som gis til undervisning 13 258 13 423 13 081 14 649 14 754
Undervisningstimer totalt per elev 55 56 56 61 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no