Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Huseby ungdomsskole
Blisterhaugvegen 9
7078 SAUPSTAD
Org.nr 975267792
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 31,7 33,0 34,4 31,2 23,8
Antall elever per årsverk til undervisning 9,9 10,2 9,2 9,3 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 2 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 109,2 91,3 129,4 97,7 100,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,6 9,4 6,2 8,3 10,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,3 13,8 12,4 12,6 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,1 17,3 17,0 16,1 18,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,5 96,6 94,5 92,9 90,5
Lærertimer som gis til undervisning 17 411 18 178 19 779 17 704 14 238
Undervisningstimer totalt per elev 66 64 71 70 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no