Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Huseby ungdomsskole
Blisterhaugvegen 9
7078 SAUPSTAD
Org.nr 975267792
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 33,0 34,4 31,2 23,8 24,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,2 9,2 9,3 11,6 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 91,3 129,4 97,7 100,4 88,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,4 6,2 8,3 10,5 12,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,8 12,4 12,6 15,4 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,3 17,0 16,1 18,9 18,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,9 18,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,6 94,5 92,9 90,5 91,9
Lærertimer som gis til undervisning 18 178 19 779 17 704 14 238 15 048
Undervisningstimer totalt per elev 64 71 70 57 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no