Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Huseby skole
Sørkedalsveien 167
0754 OSLO
Org.nr 974589834
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 45,6 46,1 48,6 50,0 49,6
Antall elever per årsverk til undervisning 17,3 17,8 17,5 16,1 15,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 6 7 7 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 86,8 120,0 113,5 106,7 120,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,0 13,3 13,9 13,7 11,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,9 18,8 18,5 17,3 16,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,0 22,3 21,3 20,4 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 21,4 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,3 20,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,6 100,0 98,9 95,8 91,9
Lærertimer som gis til undervisning 30 590 30 535 32 499 33 683 33 583
Undervisningstimer totalt per elev 43 42 42 46 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no