Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Huseby barneskole
Saupstadringen 16
7078 SAUPSTAD
Org.nr 921181183
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 72,3
Antall elever per årsverk til undervisning 7,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 15
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 34,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,0
Lærertimer som gis til undervisning 47 231
Undervisningstimer totalt per elev 94
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no