Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Huseby barneskole
Saupstadringen 16
7078 SAUPSTAD
Org.nr 921181183
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 72,3 71,2
Antall elever per årsverk til undervisning 7,8 7,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 15 14
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 34,3 34,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,3 20,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,1 9,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,2 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,7 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,9 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,0 96,9
Lærertimer som gis til undervisning 47 231 46 618
Undervisningstimer totalt per elev 94 94
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no