Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Huseby Barneskole, Ac Møller
Søbstadvegen 65
7088 HEIMDAL
Org.nr 974748339
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 8,7
Antall elever per årsverk til undervisning 2,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 14,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 1,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 3,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 715
Undervisningstimer totalt per elev 295
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no