Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Huseby Barneskole, Ac Møller
Søbstadvegen 65
7088 HEIMDAL
Org.nr 974748339
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 11,7 8,7
Antall elever per årsverk til undervisning 1,2 2,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 7,5 14,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,5 12,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 1,1 1,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 1,9 3,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 3,6 11,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,2 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 666 4 715
Undervisningstimer totalt per elev 567 295
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no