Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hurrød skole
Granliveien 21
1621 GRESSVIK
Org.nr 974565625
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Fredrikstad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 29,2 28,7 28,0 28,6 27,2
Antall elever per årsverk til undervisning 11,8 12,5 13,0 13,0 13,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 5 6 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 46,9 62,2 58,1 59,0 53,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,5 18,7 20,8 20,3 23,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,7 12,4 13,0 13,0 13,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,6 16,1 17,7 16,7 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 96,9 100,0 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 20 247 19 850 19 364 19 532 18 777
Undervisningstimer totalt per elev 63 59 57 57 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no