Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hurrød skole
Granliveien 21
1621 GRESSVIK
Org.nr 974565625
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Fredrikstad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 28,7 28,0 28,6 27,2 27,8
Antall elever per årsverk til undervisning 12,5 13,0 13,0 13,2 13,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 6 6 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 62,2 58,1 59,0 53,1 53,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,7 20,8 20,3 23,2 22,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,4 13,0 13,0 13,2 13,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,1 17,7 16,7 16,1 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,4 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,0 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,9 100,0 96,1 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 19 850 19 364 19 532 18 777 19 217
Undervisningstimer totalt per elev 59 57 57 56 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no