Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hurdal kommune
Kommunenr 0239
Alle grunnskoler med adresse i Hurdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 28,0 27,8 26,0 31,2 27,1
Antall elever per årsverk til undervisning 12,1 11,5 12,6 11,2 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 5 3 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 51,2 57,8 90,7 80,9 66,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,5 18,3 12,8 13,1 17,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,8 13,6 15,6 11,9 14,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,0 11,4 11,0 13,1 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,7 15,6 16,7 15,3 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,1 87,5 90,4 84,9 91,1
Lærertimer som gis til undervisning 17 892 18 041 16 884 20 908 17 765
Undervisningstimer totalt per elev 58 61 56 63 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no